"NIC NIE JEST ZŁE, CO ZGODNE Z NATURĄ"Epiktet

„Natura. Otacza nas i obejmuje. Żyjemy wśród niej i jesteśmy jej obcy. Rozmawia z nami nieustannie, a nie zdradza nam swych tajemnic. Jest w niej wieczne życie, rozwój i ruch… Wszystko dzieje się ze jej sprawą, wszystko jest jej zasługą.”
Johann Wolfgang Goethe

Agnieszka Piotrowska

architekt krajobrazu

„Ogród to miejsce stworzone przez naturę i przez człowieka. Idea ducha miejsca pojawia się w sztuce ogrodowej różnych kultur, związana jest z deifikacją natury, jej uwielbieniem i przekształcaniem, z kreowaniem ogrodów zgodnie z prawami natury,a nawet wbrew niej. W swym toposie ogród to idealizowana forma natury i symboliczna postać raju, a w aspekcie historycznym jest zapisem wyjątkowości kultury w czasie i miejscu.”
Agata Zachariasz ”O różnym pojmowaniu genius loci w ogrodach”.