folwark

Duże ogrody przy wiejskich siedliskach czasem zajmują powierzchnię kilku hektarów. Usytuowane z daleka od miast często z charakterystycznym podjazdem i dziedzińcem w centralnej części posesji mają charakter parku. Podkreślają to często aleje np. lipowe wzdłuż wjazdu. Nasadzenia w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego są bardziej formalne. Im dalej od domu tym układ jest bardziej swobodny i naturalny. Przywodzi to na myśl ogrody krajobrazowe, gdzie im dalej od zabudowań, tym nasadzenia mają charakter bardziej swobodny.