projektowanie terenów zieleni

Przestrzeń miejska wymaga od projektanta innego podejścia niż ogrody prywatne. Projektowanie terenów zieleni miejskiej w Warszawie jak i w innych miastach polega między innym na takich doborze gatunków roślin, aby były one w stanie znieść trudne warunki jak niedobór wody, wysuszające, mroźne wiatry, zasolenie, często też nieprzyjazne działania ludzi lub zwierząt. Odpowiedni dobór roślin jest tu jeszcze bardziej istotny, niż w ogrodach prywatnych. Duże, jednogatunkowe grupy krzewów liściastych mają większe szanse na egzystencję i lepiej prezentują się w otwartej przestrzeni miejskiej. Projektowanie terenów zieleni miejskiej wymaga wiedzy nie tylko teoretycznej, ale i znajomości warunków. Nie mniej istotną rzeczą jest funkcja, jaką dany teren pełni. Projektowanie terenów zieleni miejskiej to często sztuka kompromisu. W dziedzinie projektowania terenów zieleni miejskiej mamy na swoim koncie zieleń przy restauracjach, siedzibach firm, placach zabaw i osiedlach w Warszawie a także parki i zieleńce w Bytomiu Odrzańskim.