kamień

„Ogród to miejsce stworzone przez naturę i przez człowieka. Idea ducha miejsca pojawia się w sztuce ogrodowej różnych kultur, związana jest z deifikacją natury, jej uwielbieniem i przekształcaniem, z kreowaniem ogrodów zgodnie z prawami natury,a nawet wbrew niej. W swym toposie ogród to idealizowana forma natury i symboliczna postać raju, a w aspekcie historycznym jest zapisem wyjątkowości kultury w czasie i miejscu.”
Agata Zachariasz ”O różnym pojmowaniu genius loci w ogrodach”.